Nový rozvaděč

Oprava rozváděče včetně provedení revize.