Sanace schodiště

Sanace bet. schodiště s protiskluzným a UV stabilním PUR nátěrem. Postup opravy: odstranění nesoudržného betonu a očištění tlakovou vodou, vyspravení betonu sanační reprofilační maltou Weber.rep vysprávka J SV, vytvoření penetrační vrstvy transparentní dvoukomponentní epoxidovou penetrací Weber.prim ep 2K včetně vsypu křemičitého LOD písku NP 999 provedení finálního polyuretanového nátěru ve dvou vrstvách Weber.dry pur coat traffic se vsypem křemičitého LOD písku NP 999. Použitý materiál: Weber.rep vysprávka J SV, Weber.prim ep 2K, Weber.dry pur coat traffic, křemičitý písek.