Vyrovnávací a izolační směs Poroflow F900

Kompletní realizace vyrovnávací a izolační směsi POROFLOW F900 na bázi pěnobetonu pro komplex budov Waltrovka Mechanica 1 a 2 prováděla divize CEMEX ELEGOHOUSE. Spádové betony byly použity jako podklad venkovních zpevněných ploch v prostoru celého komplexu, kde je kladen důraz na architektonické prvky s odkazem na původní průmyslovou architekturu. Použitá technologie pěnobetonu přinesla finanční úsporu při dodržení požadavků na kvalitu povrchu, zateplení a také byla odpovídající pro dodržení četného spádování. Použitý materiál se na stavbě s ohledem na spádování nachází v mocnostech od 30 mm do 250 mm a to na celkové ploše cca 3.000m2.