Knauf Thermoboard na letišti v Ruzyni

Pro vytvoření energeticky úsporné budovy jsou nutné dva důležité předpoklady. Ten první, řekněme hmatatelnější a viditelnější, je snižování energetických ztrát obálkou budovy, ten druhý, méně viditelný, ale neméně důležitý, je řízení a využití energií nutných pro komfortní provoz budovy. Nástup těchto systémů do praxe je v posledních pěti letech vlivem elektronického systému řízení enormní. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, i v tomto případě má kombinace sádry a kartonu nemálo co říci. Použití specializované desky Knauf Thermoboard Plus u rekonstrukce topného a chladicího systému administrativní budovy Airport Business centra na letišti v Ruzyni je toho příkladem.