Keramická taška Smaragd

Původní krytinou na střeše Rychmburku byly nejspíše dřevěné šindele, později je nahradila břidlice. Tradiční krytiny ale ve 20. století vystřídaly nové typy - nejprve eternitové, posléze cementovláknité šablony. Posledně jmenovaná krytina se bohužel neosvědčila: šablony praskaly, odlamovaly se z nich jednotlivé vrstvy a docházelo k celkové degradaci materiálu. Majitel objektu se nakonec rozhodl střešní krytinu v celém rozsahu vyměnit za spolehlivější typ. Výběr nové střešní krytiny nebyl vůbec jednoduchý. Volba nepadla ani na šindel, kvůli náročnější údržbě a relativně krátké životnosti, ani na přírodní břidlici, kvůli vyšším pořizovacím nákladům. Nakonec zvítězily keramické tašky Smaragd, které vizuálně připomínají francouzské krytí z břidlicových kamenů.