Individuální projekt - ERLIS projekt

Pokud si z naší nabídky katalogových projektů nevyberete, můžete si u nás zadat vypracování individuálního projektu.K vypracování takového projektu je důležitá osobní schůzka.

Jednotlivé fáze individuálního projektu:

Návrh stavby:

průvodní zprávu půdorysy jednotlivých podlaží pohledy Cena za individuální projekt je podstatně vyšší než projekty uvedené v katalogu projektů rodinných domů. Cenu za vypracování studie popřípadě za vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Vám sdělíme na požádání. Cena je stanovena individuálně dle rozsahu prací. Pokud si investor objedná projektovou dokumentaci na základě návrhu námi vypracovaného, částka za návrh stavby se odečítá z konečné faktury.

Vypracování projektové dokumentace dle Přílohy č.1 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. obsahuje:

průvodní, souhrnnou technickou zprávu situaci včetně napojení na inženýrské sítě dokladovou část zásady organizace výstavby dokumentaci stavby - stavební část, stavebně konstrukční část (statiku), požárně bezpečnostní řešení, jednotlivé profese.

Více na www.dumprojekt.cz


zdroj: http://www.dumprojekt.cz