Výběr střešní krytiny - TONDACHNa stánku
Tondach jsme se setkali s vedoucím prodeje panem Vítem Jirkovským a zjišťovali, jak postupovat, když budeme chtít vypracovat cenovou nabídku na střešní krytinu, vybírali jsme vhodný typ a pídili jsme se také po možných problémech, které se po letech střechám občas stávají.

Zajímalo nás, zda pro některé typy střech není vhodné pálenou krytinu Tondach použít a zjistili jsme, že v závislosti na sklonu střechy lze skládanou krytinu použít ve sklonu od 10°, což s našimi předepsanými 35° v pohodě splníme.Už mnohokrát jsem měl možnost setkat se se stavebníky, kteří si stěžovali po několika letech na mizející barvu na taškách nebo růstu mechu. Tomu se chceme v případě našeho domu vyhnout a tak mě zajímalo, zda jsou nějaké záruky či garance, že ke změně barvy nebo zarůstání mechu nedojde.

Podle Víta Jirkovského je v případě použití glazurované krytiny (té lesklé barevné, která je za námi) dána stálobarevnost výpalem, který probíhá v peci při velmi vysokých teplotách a díky skelnému povrchu tašky také nehrozí zarůstání mechem. Mech na tašce zkrátka nemá na čem držet.Rozhodli jsme se pro SAMBA 11

Kromě běžných tašek je možné koupit také všechny doplňkové prvky v podobě tašek pro odvětrávání odpadního potrubí, průchodu na anténu, sněhových držáků, držáků hromosvodu atd.

Pomoc bychom měli mít zajištěnou i v případě realizace, neboť Tondach má k dispozici proškolené pokrývače a klempíře, kteří s tímto materiálem denně pracují a neměli bychom se tak bát, že nám střechu při montáži znehodnotí. Přesto, že stavíme svépomocí, jsou při výstavbě etapy, do kterých se sami pouštět nechceme (krov a střecha) nebo ze zákona ani nemůžeme (elektřina, plyn,…). Revizi na komín nebo elektro rozvaděč si prostě svépomocí neuděláme.

Při prvním výběru krytiny jsme se rozhodli pro tašku SAMBA 11 – glazura Amadeus červená a poslali jsme potřebné výkresy pro vypracování cenové nabídky.zdroj: http://www.tondach.cz