Lepší domov pro lidi s handicapem - BRAMAC

Domov sociálních služeb ve Slatiňanech na Pardubicku donedávna využíval historické prostory bývalého kláštera Kongregace Školských sester sv. Františka. Většina zdejších klientů se dočkala změny. Nastěhovali se do přívětivého a domáckého prostředí ve 12 nově zbudovaných dvojdomcích. BRAMAC participoval na výstavbě několika domků jako dodavatel střešní krytiny.


V České republice aktuálně probíhá velká transformace sociálních ústavů. Lidé s postižením se stěhují z velkokapacitních a neosobních zařízení do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

Architektonické řešení sociálního zařízení může být samo o sobě jed­nou z forem integrace do většinové společnosti. Klienti Domova sociál­ních služeb ve Slatiňanech na Pardubicku se stěhují do bezbariérových domků typu bungalov, které jsou rozesety v blízkosti původního ústa­vu. Přízemní bungalovy nenápadně splývají s okolím a na první pohled je nic neodlišuje od běžných rodinných domků. Jejich útulný a rodinný charakter podtrhla mimo jiné volba tradiční krytiny z keramických (pá­lených) tašek.

Střechy dvojdomků v Markovicích, Slatiňanech/Presech a ve Starých Jesenčanech realizovala jako subdodávku společnost MP Střechy – sport s.r.o. Zadavatel vsadil na prověřenou firmu, která s oblibou vyu­žívá systémová řešení, na něž se vztahují dlouhodobé záruky přímo od výrobců. „Ať už se jedná o betonové nebo keramické tašky, z 90 % pracujeme s výrobky od Bramacu, které jsou pro nás nejlepší volbou z hlediska poměru ceny, kvality a vzhledu. Pro nás je navíc důležité, že při použití systému získáváme garance na funkčnost střešního pláš­tě v délce 10ti nebo 15ti letKeramické tašky od Bramacu jsou také rozměrově přesné a nejsou zprohýbané. Investor bývá s výsledným dílem spokojen i po vizuální stránce,“ zdůvodňuje volbu krytiny za MP Střechy Václav Prüher. Pokud jde o konkrétně o použitý model tašky, v Presech to byl například Topas 13 v barvě Engoba měděná.

Výstavba domků byla z větší části financována Evropským sociálním fondem prostřednictvím Integrovaného operačního programu, dále ze státního rozpočtu a z rozpočtu Pardubického kraje. Každý z domků ob­sahuje dvě samostatné domácnosti, které obývá čtyři až šest klientů, včetně vozíčkářů. Transformace sociálního ústavu ve Slatiňanech uká­zala, jak moc lidem s handicapem komunitní bydlení pomáhá a svědčí. Jsou spokojení, klidnější, mají pocit jistoty a důvěry, zlepšila se jejich ko­munikace, vztahy s pečovateli i s rodinou a snaží se zapojit do běžných činností.


zdroj: http://www.bramac.cz