8 důvodů proč diffuwall - CELET

1) Difúzní otevřenostSkladby konstrukcí neobsahují žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou či střechou. Tento fakt pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotního hlediska a umožňuje určité „dýchání“ konstrukcí stěn a střešních plášťů.

2) Energetická úspornostVynikající tepelně izolační vlastnosti používaných materiálů umožňují vytvářet objekty a konstrukce s minimálními energetickými ztrátami. Podle volitelných variant tlouštěk jednotlivých vrstev konstrukcí je možné dosáhnout parametrů nízkoenergetického až pasívního domu.

3) Tepelná stabilitaDíky užití dřevovláknitých desek, které mají značně vysokou tepelně akumulační schopnost, nedochází k letnímu přehřívání objektů. Odstraňuje se tak jedna z mála nevýhod dřevostaveb – jejich malá tepelná stabilita (zejména s ohledem na letní období). Fázový posuv teplotního kmitu dosahuje hodnot 8 až 13 hodin.

4) Požární odolnostPoužívané materiály mají značnou požární odolnost. Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost konstrukcí, která dosahuje hodnot 90 minut z interiéru a 120 minut z exteriéru (diffuwall).

5) Zvukoizolační schopnostPlošná hmotnost dřevěných konstrukcí v systémech „diffuwall“ je vlivem jejich skladeb a použitých materiálů vyšší, než je tomu u běžných dřevostaveb. Z toho plyne i vyšší zvukoizolační schopnost. Objekty proto lépe izolují proti hluku ve vnějším prostředí staveb.

6) Regenerační schopnostDifúzně otevřená konstrukce má schopnost zbavit se případné nadměrné vlhkosti. Ta se v konstrukci může objevit, dojde-li například k uzavření nadměrné vlhkosti během výstavby nebo dojde-li k havarijní situaci (kapající rozvody vody, poškození konstrukce apod.).               

V zimních měsících se snižuje hmotnostní vlhkost materiálů (konstrukce či deskových materiálů), tzn., že ve vlhkostní bilanci dochází v chladu spíše k vysušování konstrukce. Difúzně otevřená konstrukce v mrazivém počasí automaticky vysychá.

7) Ekologie a zdravotní nezávadnostKonstrukce v systémech „diffuwall“ mohou být realizovány výhradně s použitím ekologických, zdravotně nezávadných materiálů (tepelné izolace z dřevěných vláken, minerální vaty nebo konopí). Zdravotně nezávadné a obnovitelné materiály používané pro konstrukci stěny lze snadno vytvářet se všemi atributy současnosti: ekologií, obnovitelností materiálů i jejich zdravotní nezávadností. Proto jsou tyto konstrukce šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb.

Existují bohaté zkušenosti s tím, že hermetické utěsňování může nepříznivě působit na kvalitu ovzduší uvnitř v budovách a často způsobuje vznik plísní a různých mikroorganismů na povrchu i uvnitř materiálů. Všem těmto mikroorganismům, houbám či plísním pohyby plynů, vyvolané difúzí, nevyhovují, a proto na takových površích resp. materiálech nežijí. Difúzně otevřená konstrukce stěny je tímto přínosem konceptu zdravého bydlení.

8) Ověřená řešení a certifikaceVybrané konstrukce v systémech „diffuwall“ mají stavební certifikát, který osvědčuje, že konstrukce jsou navrženy v souladu se základními požadavky a určenými technickými normami.

Ověřená řešení a certifikace


zdroj: http://www.celet.cz