Lehký beton Liapor Mix – realizace podlahy - Dům jedním tahem

Lehký keramický beton je materiál, který na stavbě přináší celou řadu výhod. Ve srovnání s běžným betonem má až o 2/3 nižší hmotnost, a také dobré tepelněizolační vlastnosti. Na trhu je k dostání pod názvem Liapor Mix v podobě suché směsi, kterou stačí před aplikací smíchat s vodou v daném poměru.

Lehký beton Liapor Mix se dodává ve dvou variantách: 

Varianta hrubší strukturou (4-8 mm) je vhodná pro lehké tepelně izolační výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah, kde zároveň zajišťuje požární ochranu rozvodů inženýrských sítí.Jemnější, potěrový beton Liapor Mix final (1-4 mm) se používá jako krycí a roznášecí vrstva, na kterou lze aplikovat ještě tenkou vrstvu samonivelační stěrky.Dohromady tak spolu tvoří systém pro realizaci “lehkých” betonových podlah.


Vhodný pro novostavby i rekonstrukce

Díky výše zmíněným vlastnostem se lehký beton Liapor Mix často využívá pro realizace nových, i pro rekonstrukce starých podlah. Nižší zatížení nosné konstrukce ocení především majitelé starších objektů s přísnějšími nároky na statiku.

Krátké instruktážní video ilustruje, správný postup realizace lehké betonové podlahy:

PŘEHRÁT VIDEO >>

Kromě realizací podlah jej lze využít také pro rekonstrukce betonových, keramických a klenbových stropů a další stavební práce.


Snadná manipulace i příprava

S 30litrovými pytli lehkého betonu se díky nízké hmotnosti na stavbě dobře manipuluje. Náročná není ani jeho příprava. Stačí jen voda a běžná míchačka. Materiál lze ale rozmíchat i ručně.


Zásady použití lehkého betonu

Před aplikací lehkého betonu je důležité uvědomit si tyto hlavní zásady:

Podklad musí být pevný a soudržný (klenbové, prefabrikované nebo keramické stropy).

Lehký beton není vhodné aplikovat na dřevěné stropy, nebo jiné netuhé podkladní vrstvy, například na kročejové a tepelné izolace.

Minimální doporučená výška vrstvy lehkého betonu Liapor Mix je 50 mm.

Bližší informace o lehkém betonu Liapor Mix a realizacích podlah z lehkého betonu najdete na webu výrobce www.liapor.cz.zdroj: http://www.dumjednimtahem.cz