Pohledové zdivo Liapor pro neomítané stěny

Pohledové zdivo je skvělým řešením pro neomítané stěny v administrativních budovách, průmyslových objektech, sportovních halách a dalších budovách, kde je vhodné používat přiznané konstrukční materiály. Už dávno to ale není jen režné zdivo kombinované s kovem, sklem a dřevem. V posledních letech se stále častěji tímto způsobem uplatňuje také beton.


 
Právě pro tyto účely najdete v nabídce zdiva Liapor z lehkého keramického betonu pohledové tvarovky, které bez potíží obstojí i u zákazníků náročných na pohledovou kvalitu.  


 
Pohledové zdivo Liapor

Pohledové zdivo Liapor se využívá především v obslužných prostorách budov, kde musí být dodržena estetická úroveň. Díky vzhledu materiálu a možnosti přesného zdění odpadá nutnost zdivo omítat. Je ale možné ho opatřit tenkým barevným nátěrem či nástřikem. Rychlé a vizuálně úhledné zdění významně šetří náklady i čas.


 
Pohledové tvarovky Liapor R se standardně vyrábí ve dvou tloušťkách a šedém barevném provedení s rozměry 400 x 100 x 200 mm, respektive 400 x 195 x 200 mm.


 
Hlavní výhody
 
Díky mrazuvzdornosti materiálu je možné neomítané pohledové zdivo použít i v exteriéru a v kombinaci se sklem a kovem tak vytvořit jednoduchou a efektní fasádu, a to v jednovrstvém i dvouvrstvém systému.

Snadná opracovatelnost materiálu je benefitem, který usnadňuje a urychluje zdění.

Dobrá tepelná akumulace pomáhá vyrovnávat výkyvy vnějšího prostředí v každém ročním období.

Nízký odpor proti difuzi vodních par pak přináší příjemné vnitřní klima.Nezapomeňme ani na další skvělé vlastnosti, které zdivo Liapor získává díky obsahu lehkého keramického kameniva Liapor. Jsou to nízká objemová hmotnost, vysoká životnost a pevnost v tlaku i odolnost vůči žáru a mrazu. Oceňované jsou především akustické vlastnosti, zapříčiněné především tzv. komůrkovým útlumem, při kterém je zvuk absorbován v mezerách mezi jednotlivými zrny kameniva Liapor. To má za následek výrazné zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti oproti jiným zdicím materiálům. Samotné tvarovky režného zdiva Liapor R s tloušťkou pouhých 195 mm dosahují při laboratorních měřeních hodnotu neprůzvučnosti 50 dB, což podle normy ČSN 730532 umožňuje jejich použití v bytových objektech, v ubytovacích zařízeních u pokojů i společenských prostor, v nemocnicích, školách i kancelářských budovách.


 
Technologie výroby je navíc uzavřeným cyklem bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty a samozřejmostí je i následná ekologická recyklace po dožití.


 
Více o nabídce zdiva Liapor a jeho vlastnostech najdete na www.liapor.cz


zdroj: http://www.dumjednimtahem.cz