Projekt osazení domu na pozemek

Projekt osazení domu na pozemek
 
Pokud už máte koupený pozemek, vybraný projekt domu a do něj zapracované individuální úpravy, je na řadě zpracování projektu osazení domu na pozemek. Tento dokument říká, v jakém místě na pozemku bude dům stát a celou řadu dalších záležitostí. Je důležitou součástí žádosti o stavební povolení.
 
Projekt osazení domu na pozemek a další služby můžete získat zdarma od Dům jedním tahem. Stačí si objednat dům ve fázi dům k dokončení.
 
Při umisťování domu na pozemek je nutné respektovat příslušná územní rozhodnutí. Musí být dodrženy určité vzdálenosti od sousedních domů, jejich plotů apod. Řeší také, v jaké výšce bude umístěna tzv. nula, což je podlaha domu. Dále se v něm řeší napojení domu na inženýrské sítě, komunikace a také zásady organizace výstavby na daném pozemku.
 
Výsledná dokumentace, která se předkládá stavebnímu úřadu, musí zahrnovat:
 
     technickou zprávu
     zásady organizace výstavby
     koordinační situaci včetně zakreslení objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace
     vyznačení požárně nebezpečného prostoru
 
Vydání výše zmíněných dokumentů obnáší celou řadu úkonů jako zaměření pozemku, jednání s dotčenými správci sítí, komunikací apod., kteří se na základě dodaných podkladů ke stavbě vyjádří.
 
Zajištění projektu osazení domu
Zajištění potřebných podkladů a vyřízení všech náležitostí může být pro zaměstnaného člověka relativně časově i psychicky náročné. Proto je možné tyto činnosti zadat zprostředkovateli, který na základě plné moci bude místo investora s příslušnými institucemi jednat.
 
Vyberte si dům od Dům jedním tahem a získáte dotaci na vyřízení stavebního povolení ve výši 20.000 Kč. Zdarma tak získáte projekt osazení domu na pozemek a další služby. Více informací >>

 

 


zdroj: http://www.dumjednimtahem.cz