Zahájení stavby domu - základy, základová deska

Pokud jste si při přípravě stavby svého rodinného domu prošli výběrem pozemku, typového projektu a jeho úpravami, usazením domu na pozemek a všemi nezbytnými úředními formalitami, může se začít stavět.
 
Jak probíhá první fáze stavby jsme se zeptali v Dům jedním tahem vedoucího prodeje Romana Ullmanna:
 
“Zákazníkům Dům jedním tahem nabízíme stavbu samonosné základové desky na tepelně izolačním podsypu z kameniva Liapor Ground, která je vhodná pro stavbu nízkoenergetických i pasivních domů. Vše ale začíná předáním staveniště našemu stavbyvedoucímu, který od tohoto okamžiku za stavbu zodpovídá, až do předání hotové základové desky zákazníkovi. Následuje zaměření stavby a příjezd bagru, který podle projektu připraví stavební jámu pro stavbu základů.“
 
A jak se postupuje při samotném zakládání?
 
“Budeme-li hovořit o založení rodinného domu na zásypu z Liaporu, které přináši při stavbě i užívání hotového domu řadu výhod, je postup následující:”
     Po provedení výkopových prací se na rostlý terén ukládá drenážní vrstva kameniva v tloušťce cca 150 mm.
     Následuje příprava drenáží, zdravotechniky a prostupů pro ostatní inženýrské sítě.
     Na drenážní vrstvu se položí geotextilie z kontinuálního vlákna a provede potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu kamenivem Liapor. Dodávka Liaporu na stavbu se realizuje dle příjezdové komunikace velkokapacitními sklápěči nebo ve vacích na menším vozidle. Samotné ukládání probíhá většinou ručně, případně malou pásovou mechanizací (závisí na velikosti stavby).
     Na vrstvu kameniva Liapor se položí geotextilie z kontinuálního vlákna a následně probíhá příprava bednění, výztuže a betonáž základové desky.
     Na vyzrálé základové desce opatřené izolací pak pokračujeme stavbou stěn 1. podlaží.
 
Jednotlivé kroky stavby základové desky dobře ilustrují fotky z jedné z realizací.

 
 
Zakládání na izolačním zásypu z kameniva Liapor Ground je věnován celý web www.zakladani-domu.cz. Tam najdete souhrn všech důležitých informací.


zdroj: http://www.dumjednimtahem.cz